Videnskabshistorisk SelskabOrdinær generalforsamling
onsdag, den 21. maj 2003, kl. 19.45

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2004.
  5. Indkomne forslag.
  6. Evt.

Bemærk, at bestyrelsen kun er på valg i år med lige årstal. Indkomne forslag bedes sendt skriftligt til formanden eller sekretæren senest den 7. maj og vil blive placeret her på selskabets hjemmeside senest den 10. maj.

Referat:

Der var fremmødt 20 medlemmer.

Ad. 1: Som dirigent valgtes Thorkild Heiede, der startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ad. 2: Formanden nøjedes med at vise en liste over de afholdte arrangementer. Der var ingen spørgsmål.

Ad. 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for kalenderåret 2002. Indtægterne udgjorde i alt 4.805,00 kr. bestående af kontingenter på 3.595,00 kr. og betaling for snitter og øl/vand ved møderne 1.210,00 kr. Udgifterne udgjorde i alt 4.721,25 kr., som bestod af udgifter til møderne på 3.151,00 kr. og administrative udgifter (porto, gebyrer m.m.) på 1.570,25 kr. Dette betød, at året viste et overskud på 83,75 kr. Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2002 på 3.152,80 kr. Der var ingen spørgsmål eller yderligere bemærkninger til regnskabet.

Ad. 4: Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 50 for 2004 (kr. 40 for studerende) og dette blev vedtaget.

Ad. 5: Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6: Formanden fortalte, at efter forslag af Thomas Söderqvist planlægger selskabet et besøg på medicinhistorisk museum til efteråret. Et andet medlem har foreslået et foredrag om projektet Dansk Videnskabshistorie, som styres fra Århus og dette forventes også et arrangement om. Formanden opfordrede medlemmer til at komme med forslag til arrangementer.

Som referent: Kurt Ramskov.

Siden er senest ændret den 28. december 2003 af Kurt Ramskov

Startsside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English