Videnskabshistorisk SelskabOrdinær generalforsamling
tirsdag, den 9. marts 2004, kl. 19.45

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent for 2004.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleant.
  Jesper Lützen, Anja Skaar Jacobsen og Bente Winstrøm-Olsen genopstiller;
  Kurt Ramskov genopstiller ikke.
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Indkomne forslag bedes sendt skriftligt til formanden eller sekretæren senest den 2. marts og de vil blive placeret her på selskabets hjemmeside senest den 7. marts.

Referat:

Der var fremmødt 12 medlemmer.

Ad. 1: Som dirigent valgtes Tage Gutmann Madsen, der startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Ad. 2: Formanden nøjedes med at vise en liste over de afholdte arrangementer i 2003 og 2004. Der var ingen spørgsmål.

Ad. 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for kalenderåret 2003. Indtægterne udgjorde i alt 4.690 kr., hvoraf kr. 3.690 var kontingenter, mens resten på kr. 1.000 var opkrævet ved møderne som betaling for øl/snitter. Udgifterne udgjorde i alt kr. 5.034,20, hvoraf kr. 942,95 var til porto, kuverter og kopiering. Dette betød, at året viste et underskud på kr. 344,20. Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2003 på kr. 2.808,60. Der var ingen spørgsmål eller yderligere bemærkninger til regnskabet.

Ad. 4: Bestyrelsen foreslog et kontingent for 2004 på kr. 75, hvis man ønsker invitationer på papir, og kr. 50, hvis man ønsker invitationer pr. e-mail. For studerende fastholdes kr. 40. Dette blev vedtaget.

Ad. 5: Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6: Jesper Lützen, Anja Skaar Jacobsen og Bente Winstrøm-Olsen blev genvalgt og desuden blev Donald Wagner valgt. Finn Aaserud blev genvalgt som suppleant.

Ad. 7: August Ziggelaar blev genvalgt.

Ad. 8: Stanislaw Sniegocki informerede om muligheden for at invitere polske videnskabsfolk til at holde foredrag.

Som referent: Kurt Ramskov.

Siden er senest ændret den 14. marts 2004 af Kurt Ramskov

Startsside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English