Videnskabshistorisk Selskab


Medlemskab

Selskabet er åbent for alle, som kan støtte formålet. Man må gerne komme til et arrangement, før man tager beslutning om man vil melde sig ind. Indmeldelse sker ved at sende navn, mail-adresse og eventuelt også adresse til selskabets sekretær.

Kontingentet for år 2019 er uændret: kr. 100, og skal betales i 2019. Studentermedlemmer betaler 50 kr./år. Kontingentet er det halve for resten af året ved indmeldelse efter 1. august.

Dette bedes indbetalt på kontonummer 607-5592 i Danske Bank, reg. nr. 1551, eller netbank kortart +01, kontonr. 6075592. Kontingentet dækker udgifter til foredragsholdere, frugt mm. før foredraget, porto, kuverter, kontogebyr  m.m..
 
Som medlem får man tilsendt en invitation 2-4 uger før hvert arrangement i selskabet, og sædvanligvis vil man også blive mindet om arrangementet mindre end en uge før det finder sted.


Siden er sidst revideret af Ricardo Karam, 14. januar 2019


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English