Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag og besøg på Niels Bohr Arkivet med:

Forstander Finn Aaserud, 
Niels Bohr Arkivet, København:

Samlinger og opgaver på Niels Bohr Arkivet

Tirsdag, den 27. november 2001, kl. 19.45 
i Auditorium A på Niels Bohr Institutet, 
Blegdamsvej 15, København

Abstract

Arkivmateriale er en forudsætning for historieskrivning, også indenfor de eksakte naturvidenskabers historie, hvor det desuden kræver speciel ekspertise at vurdere materialets værdi som forskningsobjekt. Som en selvejende institution under Undervisningsministeriet, opbevarer og tilgængeliggør Niels Bohr Arkivet (NBA) Niels Bohrs efterladte papirer, samt arkivalier efter nogle af Bohrs nærmeste medarbejdere. NBA bliver jævnligt benyttet af videnskabshistorikere fra hele verden og har et tæt samarbejde med mange arkiver og videnskabshistoriske institutioner. Siden 1972 har Arkivet været ansvarlig for udgivelsen af Niels Bohr Collected Works, der bliver publiceret af forlaget Elsevier og som nu er tæt på at være afsluttet. Arkivet arrangerer videnskabshistoriske seminarer for videnskabshistorikere, fysikere og andre interesserede og er forpligtet overfor ministeriet til at formidle naturvidenskabelige emner til gymnasieelever. NBA er desuden nært forbundet med Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej, hvor det har lokaler. 

På mødet vil Arkivets samlinger samt eksempler på anvendelse af materiale herfra blive præsenteret. Desuden vil der være en gennemgang af NBAs øvrige opgaver og forpligtelser, og samarbejdet med andre institutioner i ind- og udland vil blive beskrevet. Endelig vil der blive lagt op til diskussion om lokalisering, udvælgelse, bevaring, registrering, tilgængeliggørelse og benyttelse af arkivmateriale i videnskabshistorien.

Der vil blive en kort rundvisning i de nye lokaler, som NBA tog i brug i 1998.


Auditorium A er op af en trappe fra hoveddøren i Blegdamsvej 15, der vil være åben kl. 19.30-20.00.
Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Niels Bohr Institutets frokoststue (bemærk stedet).

 

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English