Medlemskab

Selskabet er åbent for alle, som kan støtte formålet. Man må gerne komme til et arrangement, før man tager beslutning om man vil melde sig ind. Indmeldelse sker ved at sende navn, mail-adresse og eventuelt også adresse til selskabets sekretær.

Der er ingen kontingent i 2023. Kontingentet for år 2024 er kr. 100, og skal betales i 2024. Fra 2025 er kontingentet 150 kr./år. Studentermedlemmer betaler 50 kr./år. Ved indmeldelse efter 1. august er kontingentet det halve for resten af året.

Kontingentet bedes indbetalt på kontonummer 607-5592 i Danske Bank, reg. nr. 1551, eller netbank kortart +01, kontonr. 6075592. Kontingentet dækker udgifter til foredragsholdere, frugt mm. før foredraget, kontogebyr  m.m.

Siden er sidst revideret af Jesper Lundsfryd Rasmussen d. 22. april 2024.