Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Lic. phil. Fritz S. Pedersen,
Center for Græsk-Romerske Studier,
Syddansk Universitet, Odense:

Toledo-tabellerne

Tirsdag, den 12. marts 2002, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Abstract

Toledo-tabellerne var et sæt astronomiske tabeller, der var almindeligt brugt i det 13. århundrede. De var forløbere for de mere kendte Alfonsinske tabeller. De antages at være udarbejdet omkring 1080 i Toledo og Cordoba af kadien Ibn Sa'id og af astronomen og instrumentmageren al-Zarqal (den fra månekrateret kendte "Arzachel"). I hvert fald fandtes nogle lignende tabeller i Vesten i 1141, og i det næste halvandet hundrede år formerede kopierne sig, så at der stadig er ca. 100 håndskrifter tilbage ud af formodentlig mange flere. De blev brugt af alle, der skrev om astronomisk regning, bl.a. af danskeren Peder Natergal omkring 1300. Faktisk er der meget lidt originalt ved dem; pånær tabellerne over middelbevægelse er de et sammenkog af kendte arabiske forfattere fra 9. århundrede, særlig al-Battani og al-Khwarizmi.

I håndskrifterne foreligger tabelsamlingerne i vidt forskellige versioner. Foredraget skal give et indtryk af, hvordan tabelsamlingerne er bygget op, hvordan versionerne forholder sig til hinanden, og hvad nyt de kan sige om deres kilder. Foredragsholderen er latinist og har fornylig afsluttet en udgave af Toledo-tabellerne.


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English