Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Ph.D. studerende Terese M. O. Nielsen,
Institut for Videnskabshistorie,
Aarhus Universitet:

Matematik og naturvidenskab

Tirsdag, den 14. maj 2002, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Abstract

Matematik og naturvidenskab har altid været nært sammenknyttet, og det endda i en grad så et vidensområdes videnskabelighed ofte afgøres ud fra, hvorvidt det kan beskrives v.h.a. matematik og følgelig giver anledning til testbare, kvantitative forudsigelser. Men hvilke krav stiller dette til matematikken selv? På den ene side skal matematik kunne anvendes inden for alle felter ñ den skal handle om alle ting ñ mens dens resultater på den anden side ikke må kunne forkastes p.g.a. resultater inden for et enkelt felt ñ den må ikke handle om nogen bestemte ting. At matematik opfylder disse krav kan forklares på forskellige måder:

  1. Matematik handler om platoniske ideer, som den virkelige verden er en grov afspejling af (platonisme).
  2. Matematik handler om forudsætninger for den menneskelige erkendeevne, hvorfor al videnskab må være matematiserbar for overhovedet at være forståelig for mennesker (logicisme/intuitionisme).
  3. Matematik handler i virkeligheden om den materielle verden, eftersom der ikke er noget egentligt skel mellem matematik og naturvidenskab (empirisme/natura≠lis≠me).
Ingen af disse forklaringsmodeller er uproblematiske. Og hvad mere er, i vore dages matematik-filosofiske diskussion bygger det mest succesrige argument for tese 1), platonismen, til en vis grad på en version af tese 3), naturalisme. I foredraget vil jeg diskutere forholdet mellem matematik og naturvidenskab og de særlige problemer, det giver anledning til, for en filosofisk karakteristik af matematik.

Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English