Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Per Friedrichsen og Chr. Gorm Tortzen:

Rømer-projektet - en foreløbig status 

Tirsdag, den 28. januar 2003, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Abstract

Gennem næsten 300 år har danske forskere studeret Ole Rømers liv og værk. Alle har de bidraget til at øge forståelsen af hans eventyrlige karriere, at kaste lys over hans naturvidenskabelige resultater og afdække hans omfattende virke som højt rangerende embedsmand. Stadig flere oplysninger er i årenes løb blevet samlet sammen og kommenteret ñ dels fra Rømers egne efterladte skrifter, dels fra arkiver, samlinger og publiceret kildemateriale. Gradvis er portrættet af Ole Rømer blevet mere nuanceret, men en fyldestgørende karakteristik af hans indsats forudsætter stadig mange undersøgelser, tolkninger og nærlæsninger af allerede foreliggende tekster.  

Det seneste bidrag til belysning af Ole Rømer er bogen: Ole Rømer. Korrespondance og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab / Reitzels Forlag, København 2001, 736 s., der for nyligt blev udgivet af foredragsholderne. Illustreret med konkrete eksempler fra denne bog vil foredragsholderne redegøre for hovedtrækkene i Rømer-forskningen.

Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English