Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Lektor Aksel Haaning,
Faggruppen for Filosofi & Videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter:

Paracelsus. Medicinens Luther i 1500-tallet - mellem håndværk og kyndig tanke.

Tirsdag, den 3. februar 2004, kl. 19.45
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Abstract

Foredraget vil forsøge at redegøre for grundtræk i den schweiziske læge og filosof Paracelsus' (1496-1541) tankeverden med vægt på hans lære om "das liecht der natur", naturens lys. På den baggrund vil foredraget også forsøge at karakterisere nybrud i renæssancen i 1500-tallet og placere Paracelsus i videnskabernes historie.

Aksel Haaning er mag. art. i middelalderens latin og ph.d. i videnskabsstudier.


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English