Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

lektor Henry Nielsen,
Institut for Videnskabshistorie, Aarhus Universitet:

DVH-projektet: Hvad er det?
 

I marts 2001 startede et forsknings- og formidlingsprojekt (DVH-projektet), hvis hovedprodukt - et dansksproget værk i fire bind - skal være en autoritativ fremstilling af dansk (natur)videnskabs historie fra vikingetiden til cirka 1970. Hertil kommer to bøger på engelsk. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og forankret ved Institut for Videnskabshistorie ved Aarhus Universitet. Omkring 25 videnskabshistorikere, inkl. ph.d. studerende, medvirker i projektet, der er planlagt at vare fem-seks år.

I foredraget vil jeg indledningsvis fortælle, hvad der fik mig og de øvrige initiativtagere til projektet til at give os i kast med et så dristigt – nogle vil mene dumdristigt – foretagende. Dernæst vil jeg redegøre for, hvilken historie det er, læseren kan forvente til sin tid (og hvad man ikke kan forvente). Endelig vil jeg sige noget om indholdet i de fire bind, specielt det sidste, som jeg er medredaktør af – samt forsøge at besvare de mange spørgsmål, som tilhørerne uden tvivl vil have på hjerte.

tirsdag, den 11. maj, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English