Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Adjunkt Christopher Jacob Ries,
Geologisk Museum, Københavns Universitet:

Lauge Koch Sagen – den danske geologstrid 1935-38
 

I december 1935 udbrød en bitter konflikt mellem geologen og ekspeditionslederen Lauge Koch, og elleve af tidens mest fremtrædende geologer i Danmark. Sagen tog sig fra starten ud som en - omend usædvanlig bitter - så dog alligevel strengt faglig uoverensstemmelse, men kontroversen artikulerede tillige en række dybtliggende spændinger i det danske arktisk-videnskabelige miljø, i en periode med håndfaste norske territorialkrav på Danmarks sidste koloni.

Gennem intensiv udnyttelse af sine internationale videnskabelige alliancer og den mest moderne ekspeditionsteknologi tilkæmpede Lauge Koch sig som leder af Treårsekspeditionen 1931-34 og Toårsekspeditionen 1936-37 en særstilling i forhold til Grønlandsforskningen. Og samtidig fik Koch i sit opgør med de foregående to årtiers romantiske, heroiske og empatisk eksotiserende Grønlandsekspeditioner den gamle garde af polarforskere imod sig.

tirsdag, den 26. oktober 2004, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English