Videnskabshistorisk Selskab


cand.scient. Martin Niss,
Institut for Studiet af Matematik og Fysik, Roskilde Universitetscenter:

Ising-modellens historie 1920-1971 - fra matematisk kuriositet til fysisk relevant model
 

Modellering udgør et væsentligt aspekt af fysikeres praksis, men det er underbelyst hvordan man historisk har brugt modeller til at opnå erkendelse indenfor f.eks. kondenserede stoffers fysik. Baseret på mit næsten afsluttede ph.d. projekt i fysikhistorie vil jeg gennemgå den historiske udvikling af en model indenfor kondenserede stoffers fysik, nemlig Ising-modellens historie fra den blev fremsat i 1920erne og frem til den fik en vigtig rolle i 1960erne. Jeg vil forsøge at forstå ændringer i opfattelser af modellens fysiske relevans gennem tiderne som forskellige vægtninger af balancen mellem matematiske problemer i forbindelse med modelleringen på den ene side og et ønske om fysisk realisme på den anden. Desuden vil jeg beskrive hvordan modellens historie i perioden afspejler en større trend indenfor modellering i konsenserede stoffers fysik efter Anden Verdenskrig hvor man fatter interesse for at benytte karikaturmodeller som er enddog meget simple modeller af fysiske systemer.

tirsdag, den 25. januar 2005, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English