Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Professor Jesper Lützen,
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet:

Mekanistiske billeder på geometrisk form: Heinrich Hertz' Prinzipien der Mechanik
 

De sidste tre år af sit liv skrev Heinrich Hertz (1857-1894) en bog med titlen: Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt. Heri præsenterer han et nyt fundament for mekanikken. Fra et fysisk synspunkt er fundamentet nyt fordi det ikke opererer med kræfter eller energi som fundamentale størrelser. Matematisk set er det nyt fordi det formuleres i termer af en riemannsk geometri på konfigurationsrummet. Endelig indeholder bogen en indflydelsesrig filosofisk indledning hvori Hertz forklarer fysiske teorier som mentale billeder af den ydre virkelighed. I foredraget vil jeg diskutere disse tre ny elementer og deres indbyrdes sammenhæng, og forklare hvordan Hertz' mekanik groede naturligt ud af hans tidligere arbejder med elektromagnetisme.

tirsdag, den 12. april, 2005, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English