Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Professor Helge Kragh,
Institut for Videnskabshistorie, Aarhus Universitet:

H.C. Andersen og Naturvidenskaben
 

Ganske vist var H.C. Andersen ikke naturforsker, men han havde en nysgerrig og positiv interesse for sin samtids naturvidenskab og teknologi (-som han havde for så meget andet). I hans brevveksling og litterære produktion er der mangfoldige henvisninger til tidens videnskabelige udvikling, som han var en original iagttager af. I foredraget vil der fremdrages eksempler på, hvordan naturvidenskab indgår i Andersens værker, dels som emnemæssig inspiration og dels i tematisk-stilistisk forstand. I sidstnævnte henseende (som i flere andre) erkendte Andersen sin gæld til H.C. Ørsted, hvorfor forholdet mellem de to H.C.'er vil optage nogen plads i foredraget.

Tirsdag, den 20. september 2005, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English