Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Jakob Danneskiold-Samsøe,

Naturvidenskabens kulturhistorie i Danmark og Sverige i 1600-tallet
 

I 1600-tallet havde danske og svenske naturforskere adgang til den samme intellektuelle påvirkning fra det øvrige Europa. De besøgte de samme universiteter, læste de samme værker og deltog langt hen ad vejen i de samme diskussioner. Alligevel var naturforskningen i de to lande vidt forskellig, ligesom dens udvikling. Med lægekunsten og Bartholin-familien i centrum udviklede der sig herhjemme en blomstrende naturvidenskabelig kultur i Københavns latinerkvarter, som imidlertid ebbede hurtigt ud i århundredets sidste tiår. Sverige kom senere med i udviklingen, men til gengæld blomstrede svensk videnskab ikke blot langt ind i 1700-tallet, men opnåede umådelig prestige og voldsom understøttelse fra den svenske statsmagt. Forklaringen på dette, ligger i forholdet mellem magten og naturforskningen, og mens foredraget omhandler en givet historisk periode, knytter det sig til generelle diskussioner om forholdet mellem naturvidenskaben som universelt fænomen og lokalt forankret kultur. Det moderne videnskabshistorikere kalder national style.

Tirsdag, den 28. februar, 2006, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 25 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English