Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

PhD Anja Skaar Jacobsen,
IMFUFA, Roskilde Universitetscenter:

Léon Rosenfeld og den første socialhistoriske bevægelse i videnskabernes historiografi
 

Den belgiske fysiker Léon Rosenfeld var Niels Bohrs assistent i en lang periode samtidig med, at han besad stillinger i en række europæiske byer. Parallelt med sit virke som teoretisk fysiker, og helt siden sin studentertid, skrev Rosenfeld også videnskabshistoriske arbejder, primært om den teoretiske fysiks udvikling. Rosenfelds videnskabshistoriske arbejder, hans talrige boganmeldelser, og hans korrespondance med flere toneangivende videnskabshistorikere og videnskabsmænd med historiske interesser, afspejler de tanker, strategier, problemstillinger og debatter, der tegnede den retning videnskabshistorien tog i perioden ca. 1930-70. Jeg ønsker at belyse de tendenser ved at se nærmere på Rosenfelds virke som videnskabshistoriker. I foredraget vil jeg derfor undersøge hvilken rolle han tilskrev videnskabshistorien, skitsere hans marxistiskinspirerede teori for videnskabens dynamiske udvikling, og hvori han mente sociale faktorer spiller ind på denne udvikling, samt positionere hans ideer i forhold til dem fremført tidligere af f.eks. Ernst Mach og dem fremført af nogle af Rosenfelds samtidige som f.eks. Boris Hessen og John D. Bernal.

Tirsdag, den 16. maj, 2006, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 25 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English