Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

ph.d. Anne Katrine Gjerløff,
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet:

Skeletter i Videnskabet - palæoantropologiens historie og formidling
 

Palæoantropologien er videnskaben om menneskets evolution og de tidligste menneskers biologi og adfærd. Palæoantropologien har været bedrevet i moderne forstand siden midten af 1800-tallet hvor de tidligste fossilfund og evolutionsteorien, i kombination med etnografiske analogier og den forhistoriske arkæologis kronologi gav det basale videnskabelige værktøj til teorier om menneskets oprindelse og udvikling.

Siden da har især en overvældende mængde af nye fund, konstateringen af en stor artspluralisme og naturvidenskabelige analysemetoder givet stadig mere detaljerede og komplicerede teorier om menneskets oprindelse.

Lige siden palæoantropologiens fremkomst har faget dog ligeledes været båret og præget af udenomsvidenskabelige antagelser om selve det at være menneske. Fagets teorier og udviklingsscenarier har til enhver tid i lige så høj grad afspejlet sin samtids mennskesyn som fortidens realiteter. Dette ses også tydeligt i fagets populære formidling.

Foredraget vil præsentere en række eksempler på disse koblinger mellem videnskab og menneskesyn bl.a. i relation til troen på menneskelig aggression, seksualitet og kønsroller og vil desuden eksemplifisere de ofte nære sammenhænge mellem fagets popularisering, visuelle udtryk og faglighed der har fostret farverige figurer som f.eks. Den grønlandske neandertaler, Vandaben, Den mitokondrielle Eva og Aben der dræbte sin egen frænde. Fordraget bygger på Anne Katrine Gjerløffs p.d.afhandling (forsvaret maj 2005) Abens Ansigter. Palæoantropologiens historie og formidling i Danmark i det 20. århundrede.

tirsdag, den 26. september 2006, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København


Efter foredraget inviterer Selskabet på øl og lidt smørrebrød for 20 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue.

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English