Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Christopher Jacob Ries,
Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitetscenter:

Øglefuglen og den firbenede fisk. To fortællinger om skabelse og viden
 

Hvirveldyrenes kolonisering af landjorden og fuglenes kolonisering af luften er blandt de mest spektakulære 'begivenheder' i evolutionshistorien. Disse begivenheder har op gennem det det 20. århundrede været genstand for intens videnskabelig diskussion.

Den devoniske padde-fisk Ichthyostega og den jurassiske dinosaur-fugl Archaeopteryx har stået centralt i denne debat. Og samtidig har disse forhistoriske dyr i kraft af deres nærmest ikon-agtige status spillet en betydelig rolle for evolutionsteoriens almindelige udbredelse og dens indlejring som en af grundpillerne i den moderne verdensforklaring.

Hvert af de to fossiler har en særpræget udforskningshistorie, som fortjener selvstændig detaljeret behandling. Men imellem dem udfolder der sig et spændingsfelt, der inviterer til diskussion af spørgsmålet om forestillingsevnens og kreativitetens rolle i naturvidenskaben og anskueliggøre det komplekse samspil af personlige, sociale og faglige forhold, som betinger naturforskerens arbejde.

Vi møder to vidt forskellige forskerpersonligheder: den originale og til dels nu glemte danske billedkunstner Gerhard Heilmann, berømmet og kontroversiel i sin samtid, miskendt i danske forskerkredse, men højt estimeret i udlandet for sine enestående bidrag til palæontologien - især omkring udforskningen af øglefuglen og dens plads i udviklingshistorien. Og den svenske forsker Erik Jarvik, der brugte et langt liv på at forstå og forklare "den firbenede fisk", der fik en central rolle i magtspillet om den geologiske udforskning af Østgrønland.

tirsdag, den 27. februar 2007, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English