Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Docent emeritus Jens Høyrup,
Institut for Kultur og Identitet, RUC:

»Informativ underholdning« og andre informative opgaver - om abbacus-matematikkens komplekse rodsystem
 

Det er bekendt at meget af hvad der kan findes i de italienske libri d'abbaco fra mellem 1280 og 1530 har rødder i arabisk matematik, eller som går igennem arabisk matematik til dybere historiske lag. Men en del af dens geometri trækker på den latinske tradition fra det 1. årtusinde, delvis i kombination med ting der først kan ses i fransk folkesprogsmatematik i det 13. århundrede. Mindst én ikke-geometrisk opgavetype synes ultimativt at gå tilbage til Byzans eller den græske antik, og at være blevet bearbejdet i et raffineret matematisk miljø vi overhovedet intet ved om (Katalonien? Sicilien?) før det dukker op i de italienske skrifter. Denne sidste "underholdsningsopgave" om delingen af en ukendt arv mellem et ukendt antal arvinger er én af de få i abbacus-materialet der ikke er helt triviel selv efter udviklingen af symbolsk algebra.

tirsdag, den 3. april, 2007, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English