Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Sven-Erik Sandermann Olsen,

Carl Linnæus - mennesket og naturforskeren
 

Carl Linnæus, eller blot Linné, er en af de mest berømte naturforskere. Han blev født i 1707, altså for 300 år siden, i et beskedent præstehjem i Småland i Sverige, og meget tidligt satte han sig for som sin livsopgave at ordne og klassificere alle naturobjekter d.v.s. alle planter, dyr og sten. Dertil krævedes et uhørt antal data, som vi siger det i dag, for at kunne skabe tilstrækkeligt overblik. Allerede fra den tidligste barndom, noterede han alt op, hvad han iagttog, således undersøgte han 8000 blomster i detaljer, og 23 år gammel havde han "udtænkt alt" og var istand til at sætte alle planter og dyr ind i velordnede kategorier. For at kunne håndtere de mange data var det nødvendigt at skabe et entydigt nomenklatursystem. Overvejelserne resulterede i et bevidst, binært navnesystem, som første gang blev præsenteret i bogen Species Plantarum (Plantearterne) 1753. For dyrenes vedkommende blev udgangspunktet Systema Naturæ Ed. 10 1758. Selvom botanik og zoologi nok var de væsentligste områder for Linné, så har han i sit meget omfattende forfatterskab leveret væsentlige bidrag til snart sagt alle områder inden for medicin og biologi.

tirsdag, den 11. september 2007, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English