Videnskabshistorisk Selskab


Indbydelse til foredrag ved:

Annette Lykknes,
Institutt for kjemi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet:

Ida Tacke Noddack: Tysk kjemiker på en humpete karrierevei
 

Ida Tacke Noddack (1896-1978) studerte til kjemiingeniør og senere doktoringeniør ved den Tekniske Høyskolen i Berlin mellom 1915 og 1921. Etter doktorgraden jobbet hun som kjemiker ved Allgemein Elektrizität Gesellschaft (AEG) og siden som frivillig ved Siemens-Halske og ved Physikalisch-Technischen Reichsanstalt i Berlin, hvor hun jobbet med å finne to hittil ukjente grunnstoffer, nr 43 og 75, i ulike malmer. Lederen for kjemiavdelingen ved P-T Reichsanstalt, Walther Noddack, kom til å bli både hennes samarbeidspartner og ektemann da de giftet seg i 1926.

Som gift kvinne i mellomkrigstidens Tyskland, var det ikke lett for Ida Tacke Noddack å etablere en egen karriere, og mesteparten av livet var hun ulønnet. Samtidig kunne hun dra fordel av ektemannens arbeidsplass, utstyr og medarbeidere, og fikk på den måten anledning til å fortsette sitt arbeid og ta del i en forskergruppe.

I løpet av karrieren publiserte Ida Tacke Noddack omkring 70 arbeider, de fleste på tysk og mange i samarbeid med ektemannen Walther. Deres mest kjente felles arbeid var oppdagelsen av grunnstoff nr 43 og 75. Paret fikk æren for oppdagelsen av nr 75, som de kalte rhenium, men ikke for grunnstoff nr 43.

Ida Tacke Noddack er også kjent for å ha foreslått kjernefisjon allerede i 1934, et tema hun aldri jobbet videre med. Hennes forslag ble aldri tatt seriøst. Arbeidet med grunnstoff nr 75 ble imidlertid belønnet med tre Nobelnominasjoner for ekteparet, i tillegg til to for Walther Noddack alene. Ida Tacke Noddack ble den tredje kvinnen som ble nominert til Nobelprisen, etter Marie Curie og Lise Meitner.

Foredraget vil særlig omhandle Ida Tacke Noddacks arbeid med grunnstoffene 43 og 75, samt forslaget om kjernefisjon, og hvordan disse arbeidene ble mottatt. Gjennom debattene som fulgte får vi samtidig innblikk i kvinners stilling på 20- og 30-tallet i Tyskland, og betydningen av faktorer som institusjonell tilknytning, internasjonalt kontaktnettverk og politisk ståsted, i arbeidet for karriere og anerkjennelse.

Mandag, den 12. november, 2007, kl. 19.45
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English