Videnskabshistorisk Selskab


Hanne Strager,
Statens Naturhistoriske Museum, KU:

Darwin og idéen der rystede verden
 

"Som at tilstå et mord". Sådan omtalte Darwin selv sine tanker, da han første gang fortalte om hvordan han ikke anså arter for at være uforanderlige. Han vidste godt at det var tanker og ideer, der rokkede ved hele fundamentet for datidens verdensbillede.

Den 12. februar ville han være blevet 200 år. Få mennesker har ændret så afgørende ved vores forståelse af os selv og vores rolle i verden som han. Først og fremmest betyder evolutionsteorien at mennesket rolle som centrum for alting forandredes. Efter Darwin har vi måttet indse, at vi ikke står over naturen - vi er en del af den.

Darwins rejse med Beagle begyndte i 1831 og varede næsten 5 år. Det var en rejse, der var afgørende på flere punkter, men det var faktisk først da han kom hjem og begyndte at kigge nærmere på sit indsamlede materiale at betydningen af fundene gik op for ham. Han kom ikke til sin erkendelse på én gang. Det var en langvarig proces, hvor han undervejs samlede flere og flere spor op, som tilsammen bidrog til at han i slutningen af 1830'erne kom til den epokegørende konklusion at arter ikke var uforanderlige, men var under stadig udvikling. Alligevel gik der 20 år fra teorien var formuleret i hans hoved til han offentliggjorde den. Hvad ventede han på? Var han bange for konsekvenserne eller var han bare ualmindelig grundig? Og hvad er den rigtige historie om Galapagos-finkerne.

tirsdag, den 31. marts, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English