Videnskabshistorisk Selskab


Hans Henrik Hjermitslev,
Institut for Videnskabsstudier og Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet::

Fritænkere, forskere og forsonere: Darwinisme i Danmark 1859-1915
 

I dette foredrag fortælles historien om darwinismens modtagelse i Danmark fra den første kopi af Charles Darwin's On the Origin of Species ankom til København nytårsdag 1860 til den berømte botaniker Eugen Warming udgav sit populære værk Nedstamningslæren i 1915, hvori han fremlagde en teistisk, antidarwinistisk, udviklingslære. Fokus for foredraget vil være debatterne om darwinisme i kredsen omkring oversætteren af Om Arternes Oprindelse J.P. Jacobsen og Brandes-brødrene, hos fremtrædende naturhistorikere som zoologen Japetus Steenstrup, genetikeren Wilhelm Johannsen og Warming, og blandt liberale kristne, der forsonede sig med udviklingslæren i årene omkring 1900. Der argumenteres for, at historikere ved at inddrage aviser og tidsskrifter som kilder kan opnå en dybere forståelse af debatterne og dermed udfordre den dominerende historiske tolkning om, at modtagelsen af darwinismen i Danmark var relativt fredelig.

tirsdag, den 23. februar 2010, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English