Videnskabshistorisk Selskab


Kristine Hays Lynning,
Aarhus tekniske Skole:

Naturens ånd og skønhed: Den dynamiske enhed i H.C. Ørsteds syn på videnskab, undervisning, kunst og poesi
 

For Ørsted var videnskab og kunst to sider af samme sag og han personificerede måske mere end nogen anden forbindelsen mellem "de to kulturer". Han interesserede sig levende for og deltog aktivt i sin tids kunst og litteratur, og han skrev både populært og filosofisk om skønhed og kunst og deres forbindelser til videnskaben. Hans nære venner og protegeer talte bl.a. Hans Christian Andersen, Adam Oehlenschläger og Carsten Hauch. Gennem de tyske filosoffer Immanuel Kant og F.W.J. Schelling lod Ørsted sig inspirere af en filosofisk tradition med rødder tilbage til Aristoteles, der både var metafysisk og erkendelsesteoretisk. I dette foredrag vil jeg hovedsageligt fokusere på de erkendelses- og læringsteoretiske aspekter af denne romantiske filosofi, der inspirerede Ørsted i hans videnskab og undervisning og lå bag hans opfattelse af kreativitet i kunst og poesi. Nøglebegreberne heri er aktivitet, produktivitet, bevægelse, og anskuelighed. Specielt vil jeg eksemplificere Ørsteds anskueliggørelse af naturen og dens love, gennem hans eksperimenter med akustiske figurer, gennem (hvad han var den første til at kalde) tankeeksperimenter i undervisningen af mekanik og geometri (et område af hans virke der i øvrigt har været overset), samt gennem hans videnskab om det skønne. Jeg vil afslutningsvist antyde hvordan de nævnte tanker kan have ligget til grund for hans omfattende lingvistiske produktion.

tirsdag, den 27. april 2010, kl. 17.15


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English