Videnskabshistorisk Selskab


Hanne Andersen,
Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet:

Opdagelsen af kernespaltning - om tværfagligt samarbejde og fælles viden
 

Samarbejde, gruppedannelse og tværfaglighed er nogle af de egenskaber, der kaldes på i den naturvidenskabelige forskning. Men hvad er det for komplicerede samspil af tillid, vidensudveksling, og fælles indsigt, forpligtelse og ansvar, som forskningen bygger på, når forskere arbejder sammen? Dette er nogle af de spørgsmål, som videnskabsteorien inden for de senere år er begyndt at fokusere på. Foredraget vil stille skarpt på et meget kendt samarbejde, nemlig Meitner, Hahn og Strassmanns samarbejde om frembringelse af transuraner og opdagelsen af kernespaltning. Ved at se på denne og konkurrerende gruppers arbejde med udforskningen af induceret radioaktivitet vil jeg i foredraget prøve at belyse nogle af videnskabsteoriens analyser af den rolle som tillid, fælles forpligtelse og fælles viden spiller i forskningsprocessen.

tirsdag, den 8. juni 2010, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English