Videnskabshistorisk Selskab


Helge Kragh,
Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet:

Det Antropiske Multivers - Fysik eller Metafysik?
 

Gennem det sidste tiår har dele af teoretisk fysik og kosmologi været involveret i en større epistemisk kontrovers om eksistensen af "mange verdener" - det såkaldte multivers - hvoraf vores eget univers blot udmærker sig ved, at der er intelligent liv i det. Det er "biofilt". Forestillingen om multiverset er intimt knyttet til det i forvejen kontroversielle antropiske princip, og har siden ca. 2003 fået støtte fra nye udviklinger i stringteori. Flere fremtrædende fysikere anser multiversfysik som et muligt nyt paradigme, mens andre betragter det som uvidenskabelig metafysik. Kontroversen har givet anledning til at genoverveje det fundamentale spørgsmål om, hvad der definerer naturvidenskab og afgrænser denne form for viden fra ikke-videnskab. Hvem bestemmer om en bestemt teori er af naturvidenskabelig karakter eller ej?

Jeg har givet en kort introduktion til emnet i KVANT nr. 1 (2009).

tirsdag, den 14. september 2010, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English