Videnskabshistorisk Selskab


Dr. Anja Skaar Jacobsen,Anja Skaar Jacobsen
independent scholar:

Kold Krig og slaget om komplementariteten:
Rosenfeld og Bohr

 


Niels Bohr & D.I. Blokhintsev
Niels Bohr og D.I. Blokhintsev i 1961 ved breden af Moskva-Volga-kanalen med en statue af Stalin i baggrunden
Den kolde krig ledte til splid mellem Niels Bohr og hans nære samarbejdspartner gennem mange år, den belgiske fysiker Léon Rosenfeld. Rosenfeld var kendt som Bohrs stærkeste fortaler, når det gjaldt Københavnerfortolkningen af kvantemekanikken. Men Rosenfelds alliance med venstrefløjen gjorde, at han forholdt sig kritisk til Bohrs ide om den åbne verden, hvor al information om teknologi og videnskab skulle gøres tilgængeligt for alle nationer, for at undgå en katastrofal krig med atomvåben. Både Bohr og Rosenfeld var politisk meget aktive under den kolde krig, men på forskellige niveauer og på forskellig måde. Desuden tilsluttede de sig tilsyneladende hver sin politiske lejr i det sort-hvide billede af verden, der hurtigt blev tegnet. Rosenfeld havde ikke haft vanskeligheder ved at kombinere sine politiske interesser med sit syn på videnskab indtil slutningen af 1940rne. Men i efterkrigsårene kunne hans videnskabelige overbevisninger mildest talt ikke forliges med de ideologiske tiltag på videnskabens og kunstens område, der blev iværksat af Stalins
Léon Rosenfeld
Léon Rosenfeld
partisekretær, Andrei Zhdanov. Den nye sovjetiske forskningspolitik fik som bekendt store konsekvenser for genetikken, men også for Bohrs kvantefilosofi, der i praksis blev forbudt. Det fik Rosenfeld til at tage kampen op mod sine egne, for at overbevise dem om, at Bohrs komplementaritetfortolkning var i fuld overensstemmelse med den dialektiske materialisme. Foredraget vil handle om, hvordan det gik med forholdet mellem Bohr og Rosenfeld, hvad udfaldet af slaget om komplementariteten blev og lidt om den åbne verden. Foredraget vil også omhandle andre involverede fysikere, såsom Max Born, David Bohm, D.I. Blokhintsev og Vladimir A. Fock.

tirsdag, den 12. april, 2011, kl. 17.00


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English
Klik på et billede for at se mere.

Billederne er er venligst udlånt af Niels Bohr Arkivet