Videnskabshistorisk Selskab


Mikkel Willum Johansen
Mikkel Willum Johansen,
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU:

Kognitive artefakter i matematikkens historie
 

Når vi mennesker tænker, gør vi det sjældent med hjernen alene. Kognitionsforskningen er i stigende grad blevet opmærksom på, at vi mennesker benytter os af en lange række forskelligartede hjælpemidler, når vi tænker; vi skriver ned for at huske, vi slår op i kalenderen for at se, hvilken ugedag en bestemt dato ligger på, og vi bruger kort og kompas eller ligefrem GPS, når vi skal finde ud af, hvilken vej vi skal køre. Den slags hjælpemidler kalder man med en samlet betegnelse ’kognitive artefakter’. Også den matematiske tænkning har gjort – og gør til stadighed – brug af kognitive artefakter, fx i form af regneredskaber, tegneredskaber og kraftfulde repræsentationsformer som symboler, figurer og diagrammer. De kognitive artefakter er imidlertid ikke blot uskyldige hjælpemidler. De spiller en væsentlig og til dels overset rolle i matematikkens udvikling. Den traditionelle matematikhistorie, der fokuserer på den matematiske tænknings historie, vil derfor med fordel kunne suppleres med et perspektiv, der også inddrager udviklingen af de artefakter, tænkningen benytter sig af. I foredraget vil jeg introducere den relevante kognitive teori og beskrive og analysere den rolle, udvalgte kognitive artefakter har haft for udviklingen af den matematiske tænkning.

..Ishango bone

 

tirsdag d. 19. juni 2012


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English