Videnskabshistorisk SelskabKira MossPeter Stauning
cand.mag Kira Moss

Niels Bohr Instituttet

og

civ.ing. Peter Stauning
Danmarks Meteorologisk Institut
Sophus Tromholt – Skæbnen og Nordlyset
er jo lige uransagelige

 

Den danske skolelærer Sophus Tromholt levede i anden halvdel af 1800-tallet. Han viede størsteparten af sit liv til opklaring af nordlysets gåder.

Sophus Tromholt mente, at hvis man i fremtiden skulle kunne løfte sløret for nordlysets natur, måtte man på hans tid hellige sig ”iagttagelser, iagttagelser, iagttagelser”! Derfor indsamlede han tusindvis af observationer fra hele Skandinavien for at kunne danne en sammenhængende beskrivelse af nordlyset og dets inderste væsen. Trods det, at han ikke for alvor gav sig i kast med hypoteser om, hvad nordlyset egentlig er for noget, var hans resultater banebrydende, selv set med nutidens øjne. Han målte nordlysets højde på pålidelig vis, han stadfæstede sammenhængen mellem nordlys og solpletter, og han beskrev det fænomen, som mange år senere blev kaldt nordlysovalen. Tromholt havde en streng videnskabelig tilgang til sine undersøgelser, men var samtidig fascineret af lægfolks opfattelse af nordlyset, hvilket blandt andet gav sig udtryk i en livslang interesse for nordlysets lyd.

ForsideVed siden af sin nordlysforskning, var Tromholt en fremragende formidler af naturvidenskab til et bredere publikum, og en pioner indenfor fotografering. Under Det Første Internationale Polarår i 1882-83 rejste han på ekspedition til Kautokeino i Nordnorge. Det var egentlig meningen, at han her skulle fotografere nordlyset, men da det ikke kunne lade sig gøre, benyttede han sine fotografiske plader til at tage unikke billeder af den samiske befolkning, som han også beskrev med sympati og indsigt i en af sine mange bøger:Under Nordlysets Straaler (1885).

Sophus Tromholt blev kun 44 år gammel, men hans liv er alligevel historien om den fuldstændigt dedikerede forsker, der med sin ikke-akademiske skolelærer-baggrund måtte kæmpe ikke bare for sine resultater og for midler til at drive forskning, men også for anerkendelse i højere videnskabelige kredse.

Sophus Tromholt er gledet ud af historiebøgerne i dag, men fortjener ikke desto mindre at blive genindskrevet i dansk naturvidenskabs historie.


Aurora Borealis

tirsdag, den 24. september 2013, kl. 17.00


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English