Videnskabshistorisk Selskab


Helge Kragh
professor Helge Kragh,
Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet:

Den mest berømte ligning i videnskabshistorien?
 

EinsteinI 1905 viste den unge Albert Einstein ud fra sin relativitetsteori, at masse (m) og energi (E) er ækvivalente, idet de er forbundne via formlen E =mc2, hvor c er lyshastigheden i vakuum. Der hersker mange misforståelser om denne berømte formel, både hvad angår dens historiske oprindelse, dens mening og dens konsekvenser. I foredraget vil jeg søge at afklare nogle af disse misforståelser samt forklare, hvorfor ligningen ikke vakte stor opstandelse i samtiden. Desuden vil jeg diskutere den i en bredere historisk kontekst, der inkluderer de tidligere og separate bevarelseslove for hhv. masse og energi. Endelig vil jeg omtale den videnskabsteoretiske status af Einsteins ligning og nogle af de senere udviklinger, herunder forslag om brud på den generaliserede energibevarelse.

(Bemærk et relevant link).E=mc^2

tirsdag, den 25. februar, 2014, kl. 17.00


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English