Videnskabshistorisk Selskab


Helge Kragh
Professor Emeritus Helge Kragh,
Niels Bohr Institutet:

Gravitation og Geofysik: Den Ekspanderende Jord
 

Helge Kragh, Dirac: A scientific biographyIfølge en kontroversiel teori foreslået af P. Dirac i 1937 er gravitationskonstanten G ikke constant, men aftager svagt med tiden. Langt senere, i 1960’erne, blev Wegeners teori om kontinentaldrift anerkendt og udvidet til den moderne teori om global pladetektonik. Men i samme periode optrådte som et alternativ en teori om, at Jorden har udvidet sig gennem et par milliarder år. Den hævdede forøgelse af Jordens størrelse blev bl.a. begrundet ud fra Diracs G(t) hypotese, der således blev en del af tidens geofysiske diskussion. I foredraget vil den komplekse diskussion om geofysik og kosmologi blive skitseret, herunder forsøg på at teste Jordens udvidelse og G(t) hypotesen ud fra palæontologiske, geofysiske og astronomiske målinger. I dag vides, at begge hypoteser er forkerte: Jordens radius har været konstant gennem 4,5 milliarder år og også G er konstant (inden for måleusikkerhedens grænse).

tirsdag, den 21. april 2015, kl. 17.00


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English