Videnskabshistorisk Selskab


Dan Rosbjerg
professor emeritus Dan Rosbjerg,
Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU:

Om Ludvig August Colding
 
Ludvig
                    August ColdingLudvig August Colding levede i den centrale del af det 19. århundrede og fik en stor karriere både som fysiker, ingeniør og lærer. Efter først at være udlært som snedker blev han kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt. Kort efter fremlagde han skriftet ”Nogle sætninger om Kræfterne”, der i essensen var en formulering af termodynamikkens første hovedsætning om energiens konstans, uafhængigt af og omkring samme tid som de to andre pionerer, Robert Mayer og James Joule. Som ansat i Københavns Kommune fik han ansvaret for gennemførelse af vandforsyning, gasbelysning og kloakering, enorme projekter der revolutionerede hverdagen for indbyggerene. Han avancerede til byens første stadsingeniør, men fortsatte parallelt hermed et virke som aktiv videnskabsmand inden for et bemærkelsesværdigt bredt spektrum af discipliner. Han blev indvalgt og var meget aktiv i Videnskabernes Selskab og underviste gennem en tyveårig periode på Polyteknisk Læreanstalt, hvor han blev titulær professor.

Laila Zwisler
cand.scient., gruppeleder Laila Zwisler,

Teknologihistorie, DTU:

  Den Polytekniske Læreanstalt på Coldings tid
 
I dette foredrag vil jeg fortælle om den Polytekniske Læreanstalt på Coldings tid. Fra åbningen i 1829 og frem til begyndelsen af 1900-tallet gik kandidaterne fra den Polytekniske Læreanstalt fra at være mærkværdige polyteknikere til stolte ingeniører med en ret veldefineret plads i samfundet. Diskussionen om uddannelserne omkring grundlovens indførsel rystede læreanstalten, men en række udviklinger både nationalt og internationalt var med polyteknikerne. Efter 1850 begyndte en konsolideringsfase med nye fagretninger. De teknisk fag ændrede sig hen mod en videnskabelig tilgang og teoridannelse og man kan måske tale om en ingeniørvidenskab.

Polyteknisk Lærenstalt 1899

tirsdag, den 24. november 2015, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English