Videnskabshistorisk Selskab


Jens Jørgen Ledprofessor emeritus Jens Jørgen Led,
[Kemisk Institut, Københavns Universitet]:

NMR spektroskopiens udvikling:
 Fra et epokegørende fysisk fænomen til
et alsidigt videnskabeligt værktøj


NMRNMR spektroskopi eller kernemagnetisk resonansspektroskopi har gennem de sidste 70 år udviklet sig fra at være et epokegørende fysisk fænomen, som kun fysikere var interesseret i, til at være et alsidigt videnskabeligt værktøj. Den er i dag et af de væsentligste værtøjer inden for den analytiske kemi og en værdifuld metode til studier af molekylers struktur og funktion, herunder strukturen, dynamikken og funktionen af proteiner i vandig opløsning. NMR spektroskopien er således i dag en udbredt teknik inden for strukturbiologien, som kan måle sig med og supplere røntgenkrystallografien. Endvidere anvendes den rutinemæssigt til billeddannelse inden for diagnostisk radiologi (MR scanning).

Varian A60Jeg vil i foredraget beskrive NMR spektroskopiens baggrund og dens indførelse i Danmark af professor Børge Bak ved Københavns Universitet, og illustrere dens anvendelse og udvikling med eksempler på studier af bio-makromolekyler, som jeg og min forskningsgruppe har udført.

tirsdag, den 1. marts, kl. 17.00Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English