Videnskabshistorisk Selskab


Jesper Lützen

Ludvig Stephan
                    KellnerProfessor Jesper Lützen,
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet:


106 års deskriptiv geometri i Danmark
 

...I deskriptiv geometri repræsenteres rumlige geometriske objekter ved deres vinkelrette projektioner på to planer. Egenskaber ved rumlige figurer kan da studeres rent geometrisk ved at studere de to projektioner. Metoden blev lanceret af Gaspard Monge i slutningen af 1700-tallet som et universalmiddel for ingeniører og den fik en central placering i læreplanerne på École Polytechnique i Paris. Derfra blev den importeret til Danmark i 1829-30 i forbindelse med oprettelsen af to tekniske højskoler: Polyteknisk Læreanstalt og Den Kongelige Militaire Høiskole. Faget forblev et vigtigt undervisningsfag indtil det blev afviklet i 1935. Den første lærer i faget var premierløjtnant Kellner, som skrev de første danske lærebøger i faget. Lige inden faget blev nedlagt gav J. Hjelmslev det eneste originale danske bidrag til den deskriptive geometri, nemlig hans såkaldte virkelighedsgeometri.


tirsdag, den 28. februar 2017, kl. 17.00

Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English