Videnskabshistorisk Selskab


Kristian Hvidtfeld Nielsen

lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen,

Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet:

Camp Century: Militær-videnskabeligt forskningscenter og offentligt ikon under den kolde krig
 

Camp Century var en amerikansk militærbase, bygget ned i den grønlandske indlandsis. Basen blev anlagt i 1959-60, og den havde plads til ca. 200 ”indbyggere”. De nød godt af basens mange faciliteter lige fra varme brusebade til bibliotek og biograf. Basen blev forsynet med varme og elektricitet fra en mini-atomreaktor. Det var derfor ikke helt uden grund, at Camp Century i aviser og bøger ofte blev fremstillet som en ”rigtig” by under indlandsisen.
 
For USA havde Camp Century flere formål: forskning, sikkerhedspolitik og PR. For de danske myndigheder repræsenterede den et politisk problem, for alt hvad der involverede ”begrebet atomer” i Grønland kunne være med til at stille spørgsmålstegn ved den officielle atomvåbenpolitik (som med statsminister H.C. Hansens billigelse blev bevidst overtrådt i Grønland af USA). Camp Century blev forladt efter få års brug, og atomreaktoren blev transporteret tilbage til USA. Sidste år fik den nu dybt under isen begravede base atter politisk aktualitet, da forskere kunne afsløre, at indlandsisens afsmeltning i fremtiden vil betyde en udsivning af affaldsstoffer.
 
I foredraget vil jeg fortælle den utrolige historie om Camp Century med historiske perspektiver på isforskningen i Grønland og den aktuelle diskussion om ansvaret for oprydningen efter Camp Century.

tirsdag, den 2. maj 2017, kl. 17.10


Startside
Info om selskabet
Vedtægter
Medlemskab
Bestyrelsen
Arrangementsliste
Historie
In English