Foredrag d. 12. marts 2019

Niklas Thode Jensen
Rigsarkivet

Mellem Linnés metoder og koloniale netværk: Johann Gerhard Königs naturhistoriske feltarbejde i Syd- og Sydøstasien (1768-1785)


I 1700-tallet kom stadig større dele af verden under europæisk kontrol og jagten på naturressourcer i de nye kolonier intensiveredes. Til at indsamle, katalogisere og hjembringe al den nye viden udsendte kolonimagterne naturhistorikere. Særligt fremtrædende var studerende af botanikeren Carl Linné, hvis klassifikationssystem og metoder var blandt de førende i samtiden. I mit foredrag stiller jeg skarpt på én af disse rejsende naturhistorikere, Johann Gerhard König. Han bragte Linnés taxonomiske system til det indiske subkontinent via den danske koloni Tranquebar, hvor han arbejdede som kongelig botaniker og læge i den protestantiske Halle-mission. Senere kom han til at tjene en indisk fyrste og det britiske East India Company alt imens han rejste dybt ind i det nederlandske ostindiske kompagnis domæne. Königs karriere illustrerer, hvordan ny viden blev til i det koloniale feltarbejde, hvor Linnés metoder, lokalbefolkningens viden og netværker på tværs af imperier arbejdede med og mod hinanden i skabelsen af ny videnskabelig viden om verden.

tirsdag d. 12. marts 2019