Foredrag d. 4. marts 2023

Helge Kragh,
Niels Bohr Instituttet:

Ord om Viden: Terminologi og Etymologi i Videnskabshistorien


Al kommunikation, videnskabelig eller ej, er baseret på de ord, sproget består af. Ved at fokusere på ord og deres betydning gennem tiden fremtræder væsentlige dele af naturvidenskabens historie i et nyt perspektiv. Hvorfor er ordet “plasma” fælles for læger og fysikere, men i to helt forskellige betydninger? Foredraget vil omhandle enkelte lingvistiske termer (som etymologi, metafor, eponym og neologisme) i relation til konkrete hændelser i videnskabshistorien fra renæssancen til i dag. Desuden vil migration af ord mellem dagligsproget og det fagvidenskabelige sprog blive fremhævet. Da engelsk i dag er det helt dominerende videnskabssprog, vil de valgte eksempler hovedsageligt henvise til ord på dette sprog.

tirsdag, den 14. marts 2023, kl. 17.30