Foredrag , 27. februar 2024

Donald B. Wagner
Københavns Universitet
Sichuan University

Manipulation af polynomer i klassisk kinesisk matematik og dens forhistorie

Flere kinesiske matematikbøger fra det 13. århundrede beskriver manipulation af hvad vi kalder polynomer. Polynomer kunne lægges sammen, trækkes fra og ganges. Metoden blev brugt i løsning af praktiske problemer, men var nok også en del af det vi kan kalde “ren matematik” eller “rekreationel matematik”. Jeg beskriver systemet med et enkelt eksempel og derefter sporer dens udvikling tilbage til bøger fra det 7. og 1. århundrede.

tirsdag, 27 februar 2024, kl. 17:15
Auditorium •• i H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Kl. 16.30 byder Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

Kl. 17.00 holdes en kort generalforsamling i selskabet.

Efter foredraget bliver der inviteret til middag med foredragsholderen for egen regning.