Foredrag , den 28. maj 2024

Jesper Lundsfryd Rasmussen
Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet

1800-tallets debat om naturens historie. Henrik Steffens’ geologi mellem tysk og britisk naturforskning

I 1700-tallet intensiveredes en debat, som kom til at inkludere intellektuelle fra en bred vifte af datidens videnskabelige discipliner. Teorier om jordens alder, dens udviklingsformer og den passende undersøgelsesmetode var omdrejningspunktet for stridighederne. Denne debat, som i følge standardudlægningen kulminerede i Charles Lyells Principles of Geology, har ofte været ført som en kamp mellem nationer. Mellem tysk geologi på den ene og britisk på den anden side har videnskabshistorien set en uoverstigelig kløft. I foredraget forsøge jeg at nuancere sådanne nationale narrativer med Henrik Steffens’ teori om naturens egentlige historie og dens virkningshistorie i England.

tirsdag, den 28. maj 2024, kl. 17:15
Auditorium (10) på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Kl. 16.30 byder Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

Efter foredraget bliver der inviteret til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.